Category Archives: Հետազոտական դասեր

«Դեղագետի օրը» խորագրով միջոցառում Եվրասիա միջազգային համալսարանում 2023 թվականի դեկտեմբերի…

Read more

«ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 2023 թվականի նոյեմբերի 21-ին Երևանի հենակետային…

Read more

Այցելություն «ՆԱԻՐԻԱՆ» բնական կոսմետիկայի արտադրության գործարան 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ին…

Read more

Արտագնա համակցված հետազոտական դաս «Ֆարմակագնոզիա» մոդուլից Եվրասիա միջազգային համալսարանում 2023…

Read more

«Բակտերոլոգիական հետազոտության եղանակները և արհեստական միջավայրեր» թեմայով հետազոտական բաց դաս…

Read more

«Բակտերոլոգիական հետազոտության եղանակները եվ արհեստական միջավայրեր» թեմայով բաց հետազոտական դաս…

Read more

ԲԱՑ ԴԱՍ ԵՎՐԱՍԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2023 թվականի…

Read more

7/7