Երեվանի հենակետային բժշկական քոլեջի Խորհուրդ

ՋԱՆԱՑԵ՛Ք ՀԱՆՈՒՆ ՄԵՐ ԱԶԳԻ ՈՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԲԱՐՕՐ ԱՊԱԳԱՅԻ

Մ. Է. ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Բ.Գ.Թ., ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հարգելի ուսանողներ, ծնողներ, գործընկերներ. Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջն իր գործունեության բազում տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք է կատարել միջին մասնագիտական բժշկական կադրերի կրթման գործընթացում և իր փորձն է փոխանցել հանրապետության բոլոր միջին մասնագիտական բժշկական հաստատություններին:

Մենք շարունակում ենք մեր գործունեությունը նույն ոգով:

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի խորհուրդ

Քոլեջի կառավարման բարձրագույն մարմինը Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի Խորհուրդն է, որը գործում է Քոլեջի կանոնադրության հիման վրա Խորհրդի որոշմամբ հաստատված կանոնակարգի համաձայն:

Քոլեջի Խորհրդի անվանական կազմը հաստատում է լիազոր մարմինը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը:

Քոլեջի Խորհուրդն ունի 15 անդամ, որը ձևավորվում է Քոլեջի աշխատակիցների, դասախոսական կազմի, ուսանողության և լիազոր մարմնի ներկայացուցիչներից:

Խորհրդի նախագահին ընտրում են Խորհրդի անդամները, Խորհրդի անդամների կազմից՝ իրենց ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ:

Քոլեջի ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցերը քննարկվում և հաստատվում են Խորհրդի կողմից:

Քոլեջի խորհրդի կազմը

1Մկրտիչ ՄկրտչյանՓԲԸ նախագահնախագահ
2Նաիրա ՆերսիսյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի տնօրեննախագահի տեղակալ
3Կարեն ՄանուկյանՀՀ ԿԳՄՍՆ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության բաժնի պետանդամ
4

Կարինե Մնացականյան

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի տնօրենի տեղակալ ուսումնաարտադրական աշխատանքների գծովանդամ
5Մերի ՍարգսյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի տնօրենի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծովանդամ քարտուղար
6Լուսինե ՀայրապետյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի կադրերի բաժնի վարիչանդամ
7Աննա ՍարգսյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի հաշվապահանդամ
8Գոհար ՍարգսյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի կրթության որակի պատասխանատուանդամ
9Հասմիկ ԱզիզյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի «Քույրական գործ» բաժնի վարիչանդամ
10Նելլի Ազիզյան

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի «Մանկաբարձական գործ», «Բուժական կոսմետոլոգիա» բաժնի վարիչ

անդամ
11Սուսաննա ՂազարյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի «Դեղագործություն» բաժնի վարիչանդամ
12Լարիսա ՄխիթարյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի «Ատամնատեխնիկական գործ» բաժնի վարիչանդամ
13Արմինե ԿիրակոսյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի «Հանրակրթական ծրագրով» բաժնի վարիչանդամ
14Անիկ ԽաչատրյանԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջի արտադրական պրակտիկայի բաժնի վարիչանդամ
15

Սուսաննա Խաչատրյան

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի ուսանող ուսխորհրդի նախագահանդամ