«Դեղագործություն» բաժին

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

«Դեղագործություն» բաժնի վարիչ

Ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի «Կենսաբանական» ֆակուլտետի «Կենսաքիմիայի» բաժինը և ստացել կենսաքիմիկոսի, քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչի որակավորում։

Աշխատել է Կապան քաղաքի Ծավ գյուղի միջնակարգ դպրոցում, ինչպես նաև Քաջարանի թիվ 2 միջնակարգ, Կապանի թիվ 1 և թիվ 7 միջնակարգ դպրոցներում։

2006 թ-ից ընդունվել է աշխատանքի Երևանի պետական հենակետային բժշկական քոլեջում որպես «Օրգանական քիմիա» առարկայի դասախոս։

2014 թ-ից վերապահել է նաև «Հիմնական կրթություն» բաժնի վարիչի օգնականի գործառույթը։

2021 թ-ից նշանակվել է որպես «Դեղագործություն» բաժնի վարիչ։

«Դեղագործություն» բաժնի գործառույթները

Բաժնում աշխատում են փորձառու մասնագետներ։ Դասերն ընթանում են բարձր մակարդակով՝ շնորհիվ գիտակ պրոֆեսորադասախոսական կազմի։

Լաբորատորիաները հագեցած են անհրաժեշտ սարքավորումներով և լաբորատոր պարագաներով։

«Դեղագործություն» բաժնում դասավանդվում են հետևյալ մասնագիտական մոդուլները․

  • ✧ Դեղաբանություն,
  • ✧ Դեղերի գործարանային և դեղատնային տեխնոլոգիա,
  • ✧ Բժշկական և դեղագործական ապրանքագիտություն,
  • ✧ Դեղագործության կազմակերպում և էկոնոմիկա,
  • ✧ Դեղագործության մարքետինգի և մենեջմենթի հիմունքներ։

Բաժնում դասավանդվող մոդուլների ուսուցման որակի բարձրացման համար կատարվում են ուսումնամեթոդական և գիտամեթոդական նյութերի մշակման, լրամշակման, նորացման աշխատանքներ, փոխադարձ դասալսումներ։

Բաժնի կողմից հանդիպումներ են իրականացվում տարբեր գործատուների և ոլորտի մասնագետների հետ, վերահսկվում է պրակտիկայի անցկացման որակը և աջակցում են ուսանողներին մասնագիտական կողմնորոշման մեջ։