Կայքի քարտեզ

ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ
  • Քույրական գործի և վերականգնողական բժշկության հիմունքների, թերապիայի, նյարդային և հոգեկան հիվանդությունների, մանկաբուժության ամբիոն
  • Վիրաբուժության, աչքի, քիթ-կոկորդ-ականջի հիվանդությունների, վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի և աղետների բժշկության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոն
  • Ատամնատեխնիկական առարկաների ամբիոն
  • Դեղագործական առարկաների և դեղաբանության ամբիոն
  • Մանրէաբանության, հիգիենայի, էկոլոգիայի, վարակիչ, մաշկային, սեռավարակ հիվանդությունների, ընդհանուր բժշկական առարկաների ամբիոն
  • Կոսմետոլոգիական առարկաների, համակարգչային օպերատորական գործի, ֆիզկուլտուրայի ամբիոն
  • Հանրակրթական առարկաների, լեզուների և հասարակագիտական առարկաների ամբիոն
ԳՐԱԴԱՐԱՆ
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ