Կրթության որակի պատասխանատու

ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կրթության որակի պատասխանատու

Ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բուժական ֆակուլտետը և կլինիկական ինտերնատուրան։

1999թ-ից աշխատում է Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջում որպես «Քույրական գործը թերապիայում» ամբիոնի, այնուհետև՝ «Վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի և աղետների բժկության» ամբիոնի դասախոս։

2020թ-ից առ այսօր աշխատում է մեթոդիստ, իսկ 2021թ-ից՝ նաև որպես կրթության որակի պատասխանատու։

Անցել է մի շարք վերապատրաստումներ, արժանացել շնորհակալագրերի:

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջում կրթության որակի ապահովման պատասխանատուի հաստիքը համալրվել է 2020թ․-ին:

Կրթության որակի պատասխանատուն հանդիսանում է Քոլեջի կրթության բարեփոխումների պլանավորման, կազմակերպման և վերահսկման համակարգողը:

Կրթության որակի պատասխանատուի գործառույթները

  • ✧ Մշակել, իրականացնել և մշտադիտարկել կրթության որակի ապահովման գործիքակազմը:
  • ✧ Մասնակցել քոլեջի ուսումնադաստիարակչական և ուսումնամեթոդական աշխատանքների միասնական պլանի մշակմանը:
  • ✧ Իրականացնել առաջավոր փորձի ուսումնասիրում և ներդնում:
  • ✧ Ընդլայնել արտաքին և ներքին շահակիցների համագործակցության շրջանակները կրթության որակի ապահովման գործընթացներում:
  • ✧ Բացահայտել Քոլեջի ուժեղ և թույլ կողմերը, հնարավորությունները և ռիսկերը:
  • ✧ Աջակցել ինստիտուցիոնալ կամ/և ծրագրային հավատարմագրման գործընթացներին:

Կրթական համակարգի բարելավման և գործող չափորոշիչների պահանջներին համապատասխանեցման նպատակով Քոլեջում գործում են կրթության որակի ապահովման մասնագիտական հանձնաժողովներ: