Ամբիոններ

Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջի ամբիոնները Քոլեջի մանկավարժական աշխատողների միավորումներ են՝ կազմավորված նույն կամ հարակից մոդուլների/առարկաների միավորման սկզբունքով: Ամբիոնների աշխատանքները կազմակերպվում են Քոլեջի Խորհրդի կողմից հաստատված կանոնակարգի համաձայն: Քոլեջն ունի ութ (8) ամբիոն, որոնք ներկայացված են ստորև։

Ամբիոնի անվանումը

Ամբիոնի վարիչի

անուն, ազգանունը

Թերապիայի, մանկաբուժության, նյարդային և հոգեկան հիվանդությունների, քույրական գործի և վերականգնողական բժշկության հիմունքների ամբիոն

Կարինե Միրզոյան

Վիրաբուժության, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի, աչքի և ԼՕՌ հիվանդությունների ամբիոն

Լիանա Դոդոյան

Վերակենդանացման, ինտենսիվ թերապիայի և աղետների բժշկության ամբիոն

Արթուր Մարտիրոսյան

Ատամնատեխնիկական առարկաների ամբիոն

Արթուր Բարսեղյան

Դեղագործական մոդուլների և դեղաբանության ամբիոն

Մարիա Շահնազարյան

Ընդհանուր բժշկական մոդուլների, մանրէաբանության, հիգիենայի և էկոլոգիայի, վարակիչ, մաշկային, սեռավարակ հիվանդությունների ամբիոն

Իզաբելլա Մարգարյան

Կոսմետոլոգիական մոդուլների, համակարգչային օպերատորության, ֆիզկուլտուրայի ամբիոն

Անահիտ Դանիելյան

Հանրակրթական առարկաների, լեզուների և հասարակագիտական առարկաների ամբիոն

Սյուզաննա Տորտիկյան