Արտադրական պրակտիկայի բաժին

ԱՆԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Արտադրական պրակտիկայի բաժնի վարիչ

Ավարտել է Երևանի Բժշկական Ինստիտուտի մանկաբուժության ֆակուլտետը։

Աշխատել է N3 մանկական հիվանդանոցում որպես մանկաբույժ /Արաբկիր Բժշկական Համալիր/:

1975թ-ից աշխատել է Երևանի N1 պետական բժշկական ուսումնարանում, դասավանդել «Մանկաբուժություն» առարկան:

1991 թ-ից առայսօր աշխատում է Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջում որպես արտադրական պրակտիկայի բաժնի վարիչ։

Արտադրական պրակտիկայի բաժնի գործառույթները

Պրակտիկայի բաժինը կարգավորում է ուսումնաարտադրական և արտադրական պրակտիկաների կարգացուցակը, ապահովում է մասնագիտական բժշկական կենտրոններով, դեղատներով, կոսմետոլոգիական կենտրոններով։

Աշխատանքը տարվում է բժշկական կենտրոնների հետ նախապես կնքված վճարովի կամ անվճար պայմանագրերով։

Բժշկական կենտրոններում մեթոդ ղեկավար նշանակվում է բժշկական կենտրոնների գլխավոր բուժքույրը, որն ապահովում է ուսանողների որակյալ պրակտիկաները։ Հիվանդանոցներում պացիենտների հետ շփվելիս ուսանողներն ացնում են քույրական գործընթացի բոլոր փուլերը, մասնակցում են հիվանդանոցի լաբորատորիայի հետազոտական աշխատանքներին՝ զուգակցելով ուաւմնառությունը հետազոտական գոծունեության հետ, որի շնորհիվ զարգացնում են իրենց ընդհանուր և մասնագիտական հմտությունները։

Պրակտիկայի բաժինն ուսումնասիրում է գործատուների կողմից քոլեջի շրջանավարտներին ներկայացվող պահանջները և միջոցներ ձեռնարկում դրանք ապահովելու ուղղությամբ, կարիերայի պատասխանատուի հետ օգնում է շրջանավարտներին աշխատանքի ընդունվելու հարցում: