Մեթոդ կաբինետ

ԿԱՐԻՆԵ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ

Մեթոդիստ

Ավարտել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական ինստիտուտը և կլինիկական ինտերնատուրան։

1990-1993թթ․ աշխատել է «Արաբկիր» մանկական կլինիկական հիվանդանոցում։

2000թ-ից աշխատում է Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջում որպես «Վարակիչ հիվանդություններ»-ի ամբիոնի դասախոս։

2003թ-ին նշանակվել է Քոլեջի «Հիգիենայի, մանրէաբանության, մաշկավեներական և վարակիչ հիվանդություններ»-ի ամբիոնի վարիչ։

2020թ-ից առ այսօր աշխատում է որպես մեթոդիստ։

Անցել է մի շարք վերապատրաստումներ, արժանացել շնորհակալագրերի։

Մեթոդիստի գործունեության հիմնական ուղղվածությունը դասավանդման որակի կատարելագործումն է, որն էլ մասնագետի պատրաստման գործընթացի բարելավման գլխավոր պայմանն է:

Մեթոդ կաբինետի գործառույթները

  • ✧ Ուսանողների ուսումնաճանաչողական ակտիվ գործունեությունը խթանելու նպատակով ուսումնական գործընթացում ներդնել համագործակցային ուսուցման ակտիվ մեթոդներ:
  • ✧ Ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների առաջավոր փորձի տարածման նպատակով աջակցել բաց դասերի, մեթոդամանկավարժական սեմինարների, կլոր սեղանների կազմակերպման աշխատանքներին:
  • ✧ Անցկացնել սեմինարներ սկսնակ և մանկավարժական կրթություն չունեցող դասախոսների համար «Երիտասարդ մանկավարժների դպրոց»-ի շրջանակում:
  • ✧ Մասնակցել և աջակցել առարկայական խմբակների, ուսանողների ստեղծագործական, հետազոտական աշխատանքներին:
  • ✧ Իրականացնել դասալսումներ և քննարկումներ՝ նպատակաուղղված դասավանդման որակի, ուսանողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների կատարելագործմանը:
  • ✧ Աջակցել ամբիոններում մոդուլային/առարկայական աշխատանքային ծրագրերի, աշխատանքային թեմատիկ և ուսումնառության պլանների, ուսումնառության և դասավանդման նյութերի, բաժանողական նյութերի մշակման աշխատանքներին:
  • ✧ Աջակցել մասնագիտական գրականության մշակման աշխատանքներին: