Բաժիններ

ՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾ


Ուսման տևողությունը՝

Հիմնական 9 ամյա կրթությամբ` 4 տարի

Միջնակարգ 12 ամյա կրթությամբ՝ 3 տարի
(կամ միջին մասնագիտական,
կամ բարձրագույն կրթությամբ)Որակավորում՝
բուժքույր, բուժեղբայր

Մանկաբարձական գործ


Ուսման տևողությունը՝

Հիմնական 9 ամյա կրթությամբ` 4 տարի

Միջնակարգ 12 ամյա կրթությամբ՝ 3 տարի
(կամ միջին մասնագիտական,
կամ բարձրագույն կրթությամբ)Որակավորում՝
մանկաբարձ

Դեղագործություն


Ուսման տևողությունը՝

Հիմնական 9 ամյա կրթությամբ` 3 տարի

Միջնակարգ 12 ամյա կրթությամբ՝ 2 տարի
(կամ միջին մասնագիտական,
կամ բարձրագույն կրթությամբ)Որակավորում՝
դեղագործ

Ատամնատեխնիկական
գործ


Ուսման տևողությունը՝

Հիմնական 9 ամյա կրթությամբ` 3 տարի

Միջնակարգ 12 ամյա կրթությամբ՝ 2 տարի
(կամ միջին մասնագիտական,
կամ բարձրագույն կրթությամբ)Որակավորում՝
ատամնատեխնիկ

Բուժական
կոսմետոլոգիա


Ուսման տևողությունը՝

Հիմնական 9 ամյա կրթությամբ` 3 տարի

Միջնակարգ 12 ամյա կրթությամբ՝ 2 տարի
(կամ միջին մասնագիտական,
կամ բարձրագույն կրթությամբ)Որակավորում՝
բուժքույր-կոսմետոլոգ
բուժեղբայր-կոսմետոլոգ