Դիմորդ

Ուսուցումը առկա է (ստացիոնար), հայերեն լեզվով։

Մասնագիտություն
Որակավորում
Կրթության հիմք
Ուսուցման տարիների թիվը
Քույրական գործ
Բուժքույր/բուժեղբայր
12 ամյա
3 տարի
9 ամյա
4 տարի
Մանկաբարձական գործ
Մանկաբարձ
12 ամյա
3 տարի
9 ամյա
4 տարի
Դեղագործություն
Դեղագործ
12 ամյա
2 տարի
9 ամյա
3 տարի
Բուժական կոսմետոլոգիա
Բուժքույր/բուժեղբայր կոսմետոլոգ
12 ամյա
2 տարի
9 ամյա
3 տարի
Ատամնատեխնիկական գործ
Ատամնատեխնիկ
12 ամյա
2 տարի
9 ամյա
3 տարի