Category Archives: Բաց դասեր

«ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՐԵՎՈՒՅԹ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 2024 թվականի մայիսի 24-ին…

Read more

«ՔԱՌՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԵՒ ՔԱՌԱՍՈՒՆՉՈՐՍՕՐՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 2024 թվականի ապրիլի…

Read more

«ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԴԱՍ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 2024 թվականի մարտի 29-ին…

Read more

«ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲԵՐ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԲԱՑ ԴԱՍ 2024 թվականի մարտի 20-ին Երևանի հենակետային…

Read more

«Բակտերոլոգիական հետազոտության եղանակները և արհեստական միջավայրեր» թեմայով հետազոտական բաց դաս…

Read more

«Բակտերոլոգիական հետազոտության եղանակները եվ արհեստական միջավայրեր» թեմայով բաց հետազոտական դաս…

Read more

ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ «ԲՅՈՒԹԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՈՒՄ 2023 թվականի մայիսի 26-ին Երևանի…

Read more

ԲԱՑ ԴԱՍ ԵՎՐԱՍԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 2023 թվականի…

Read more

ԲԱՑ ԴԱՍ «ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԲՈՒԺՔՐՈՋ ԴԵՐԸ ԱՅԴ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ» ԹԵՄԱՅՈՎ…

Read more

9/9