«Երեվանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՓԲԸ-ի «Ատամնատեխնիկ» որակավորմամբ դասավանդողի թափուր տեղի մրցույթ

«Ատամնատեխնիկ» որակավորմամբ դասավանդողի թափուր տեղի մրցույթ

Հայտարարվում է ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՓԲԸ-ի «Ատամնատեխնիկ» որակավորմամբ դասավանդողի թափուր տեղի մրցույթ 504 ժամ ծանրաբեռնվածությամբ:

«Ատամնատեխնիկական գործ» մասնագիտության «Ատամների ընդհանուր անատոմիա, ֆրոնտալ ատամների մասնավոր անատոմիա», «Կողմնային ատամների մասնավոր անատոմիա: Կծվածք» մոդուլների դասավանդման համար։

Մրցույթը անցկացվում է բանավոր՝ հարցազրույցի միջոցով քոլեջի կողմից նախապես կազմված դասավանդվելիք մոդուլին և մանկավարժական գործունեությանը առնչվող բանավոր առաջադրանքներից բաղկացած հարցատոմսերով։

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնել.

  1. Դիմում (Ձև 1),
  2. կրթության մասին հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և պատճենը),
  3. անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը),
  4. աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք (առկայության դեպքում),
  5. ինքնակենսագրություն (Ձև 4),
  6. մեկ լուսանկար՝ 3×4 չափի,
  7. այլ պետությունների քաղաքացիները` Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ, բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան միջազգային պայմանագրերի ուժով աշխատանքի թույլտվություն ստանալու պահանջից ազատված օտարերկրացիների,
  8. Հայաստանի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը),
  9. հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական աստիճան, կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (դրանց առկայության դեպքում)։

Փաստաթղթերը ընդունվում են «Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՓԲԸ-ում, ք. Երևան 0009 Կորյունի փ. 10 հասցեում 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 4-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10.00-ից մինչև ժամը 15.00-ը, բացի հանգստյան շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից։

Մրցույթը տեղի կունենա 2023 թվականի հոկտեմբերի 9-ին՝ ժամը 12.00-ին «Երևանի հենակետային բժշկական քոլեջ» ՓԲԸ-ում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել 012 525808, 010 583141 հեռախոսահամարներով, էլ. հասցե` henaketayin@gmail.com